به گزارش افکارنیوز،

در بخش هایی از این نوشتار در خصوص علی علیزاده چنین آمده :”روشنفکر باصداقت و باهوشی که در شرایط فعلی امنیت مملکت را به آزادی بیان ترجیح می‌دهد. یک فعال سیاسی، که خودش را مدافع وضع موجود و متعلق به نظام حاکم می‌داند و از «معمار بزرگ سیاست خارجی» آن تجلیل می‌کند. یک سخنور خوش‌باور، که چون نتوانسته ماهیت این نظام را به شکل مؤثر عوض کند، آگاهانه، تصویر آن را عوض کرده و، خیرخواهانه، برای این تصور تحریف‌شده تبلیغ می‌کند. یک «آخوند کراواتی»، یک غرب‌نشین غرب‌ستیز، که منافع جمهوری اسلامی را منافع ملی می‌داند، و در قلب انگلستان برای «جمهوری اسلامی» ایران کسب اعتبار می‌کند.”

خشم و نفرت طرفداران مریم رجوی از حضور گسترده و حماسی مردم ایران در انتخابات به حدی است که اینبار به جان علی علیزاده افتاده اند و طبق معمول وی  را مزدور معرفی کرده است.

نکته جالب اینجاست که درست در همان صفحه ای که مریم قجرعضدانلو آقای علیزاده را “مزدور” معرفی کرده، تروریستهای وابسته به عربستان سعود را “ارتش ملی یمن” خوانده است!!!

طبیعی است که خانم مریم رجوی با حمایت از داعش و القاعده و آل سعود، بیاید و کسانی چون علیزاده را مزدور بخواند. اساساً رجوی به دلیل مزدوری دائمی اش به صدام و موساد و سیا و آل سعود، همه را مزدور می خواند جز خودش و تروریستهای وابسته به آل سعود را که در سر سپردگی به اربابان غربی خود لحظه ای دریغ نمی کنند .