به گزارش افکارنیوز،

دادستان های فدرال آلمان روز گذشته 2 ایرانی به نام های میثم 31 ساله و سعید 33 ساله را به جاسوسی از گروهک تروریستی منافقین متهم کردند. دادستانها مدعی شدند این دو ایرانی از سوی وزارت اطلاعات ایران دست به جاسوسی زده اند.

 

به ادعای دادستان های فدرال آلمان، این دو ایرانی پیشتر عضو گروهک تروریستی منافقین بودند؛ اما میثم از ژانویه سال 2013 (دی 91) و سعید از اوت 2014 (مرداد 93) جمع آوری اطلاعاتی در خصوص این گروهک را در آلمان آغاز کردند تا آنها را در اختیار وزارت اطلاعات ایران قرار دهند.

 

گروهک منافقین تا سال 2009 از سوی اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی خوانده می شد. اما آمریکا در سال 2012 برچسب تروریست را از این گروه حذف کرد. گروهک تروریستی منافقین بارها به انجام عملیات محرمانه علیه ایران و ترور دانشمندان هسته ای این کشور از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا متهم شده است.