به گزارش افکارنیوز،

روزنامه های سیاسی کشور صبح امروز به مهم ترین مسائل سیاسی کشور پرداختند؛ از واکنش وزیر دفاع به اظهارات وزیرخارجه آمریکا تا انتقادات تند و تیز روحانی به مسکن مهر.

از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر
از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر

 

از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر

 

از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر

 

از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر

 

از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر

 

از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر

 

از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر

 

از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر

 

از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر

 

از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر
از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر
از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر

 

 

از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر

 

 

از تلاش بابک برای تعویق اعدام تا انتقاد روحانی از مسکن مهر