به گزارش افکارنیوز،

 

سرلشکر سلیمانی در بیت رهبری+عکس

 

 

سرلشکر سلیمانی در بیت رهبری+عکس

سرلشکر سلیمانی در بیت رهبری+عکس

سرلشکر سلیمانی در بیت رهبری+عکس