پژوهشگران دانشگاه ميشيگان عقيده دارند افراد دروغگو پس از گفتن دروغ، با شستن دست و يا دهان خود به صورت انتزاعي سعي در رسيدن به نوعي تهذيب نفساني دارند.

به گزارش افکار به نقل از ایسنا، آنها دریافتند کسانی که به صورت شفاهی دروغ می گویند - به طور مثال از طریق گوشی تلفن - تمایل بیشتری به شستن دهان دارند و آنان که از طریق ایمیل دروغ‌پراکنی می‌کنند بیشتر مایل هستند، دستهای خود را بشویند.

گفتنی است نتایج این تحقیق در مجله Psychological Science منتشر شده است.