بهزاد نبوی در جمع گروهی از اعضای سازمان مجاهدین ، جزئیاتی از دیدارش با هاشمی رفسنجانی را بیان کرد. یک عضو سازمان مجاهدین به خبرنگار مشرق گفت: همزمان با سفر هاشمی رفسنجانی به بابل، بهزاد نبوی هم که در مازندران بوده است ضمن تماس با محمد هاشمی موفق به دیدار با هاشمی رفسنجانی می شود.
به گفته این عضو سازمان، بهزاد نبوی در ابتدای جلسه از دیدار هاشمی با خانواده زندانیان تشکر می کند و اضافه می کند به نظر ما طرح مطالبات باید با سکوت پیگیری شود و جنجال کمکی به حل مشکلات نمی کند.
بهزاد نبوی با استناد به نظر خاتمی هم که معتقد است شلوغ بازی نتیجه عکس دارد، افزود: ما باید انتخاباتی که یکسال و نیم از آن گذشته را فراموش کنیم و در سکوت سیاسی برای انتخابات های پیش رو فعالیت کنیم.
این عضو سازمان در ادامه افزود: یکی از درخواست های بهزاد نبوی از هاشمی انجام رایزنی برای بازگشت مجدد سازمان مجاهدین به صحنه سیاسی بوده است. بهزاد در این دیدار اصرار داشته است که بگوید اداره کشور با یک گروه سیاسی امکان پذیر نیست.
به گفته این عضو سازمان، هدف بهزاد نبوی از دیدار با هاشمی، رصد آخرین نظر نظام درباره انحلال سازمان و چرایی اتخاذ مواضعی از سوی هاشمی در حفظ ثبات و انسجام ملی بوده است.