به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز 95/1/24در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است؛

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از سکوت دستگاه های نظارتی تا تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

از سکوت دستگاه های نظارتی تا تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی

 

 

 

از سکوت دستگاه های نظارتی تا تحویل قطره چکانی

 

از تحویل قطره چکانی
انتهای پیا