به گزارش افکارنیوز،

 جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش اولین مرحله تمرینی خود را برای رژه هوایی 29 فروردین در آسمان پایتخت به اجرا در آوردند.

در صورت مساعد بودن شرایط جوی، جنگنده‌هایF-7، F-14، F-4، F-5، میگ 29، صاعقه و هواپیمای سوخت رسان 707 همگام با اجرای مراسم  روز ارتش به انجام رژه هوایی خواهند پرداخت.