وزیر کشاورزی آلمان در حال خرید آجیل از بازار تهران +عکس