به گزارش افکارنیوز،

علی مطهری با تإیید کردن صحبت های وکیل خود گفت: آمران حمله در شیراز به دادگاه نظامی فرستاده شدند و بخش دوم بررسی شکایت در دادگاه نظامی برگزار می شود.

 

گفتنی است وکیل مطهری در گفتگویی مطرح کرد بخش دوم پرونده مطهری در دادسرای نظامی شیراز در حال رسیدگی است و منتظر هستیم تحقیقات مقدماتی توسط ضابط دادگستری صورت گیرد و پرونده بعد از تکمیل به شعبه بازپرسی ارجاع داده خواهد شد.

 

ترک همدانی اظهار داشت: در بخش اول پرونده که برای متهمان حکم صادر شد، علیرغم آرای خفیف دادگاه به آراء بسنده کرده ایم و نسبت به رای صادره اعتراض نکرده ایم.

 

وکیل مطهری به بررسی پرونده مطهری در دادگاه نظامی استان فارس اشار کرد و گفت: در بازجویی‌هایی اولیه با اسناد و اظهارات متهمان اسامی آمران این حمله نیز مشخص شد.