گروه سیاسی-در روزهای گذشته هم در حاشیه های جلسه صحن و هم در راهروهای مجلس مشاهده شده که نمایندگان فعلی راه یافته به مجلس دهم رایزنیهای زیادی با هم دارند.

 

به گزارش افکارنیوز، رایزنیها برای انتخاب 12 عضو هیئت رئیسه مجلس شامل یک رئیس، 2 نائب رئیس، شش دبیر و سه کارپرداز است.

 

تا کنون برخی از چهره های مجلس دهم برای هیئت رئیسه مجلس اعلام کاندیداتوری کردند. بعنوان مثال علی مطهری اعلام داشت که برای نائب رئیس مجلس کاندیدا خواهد شد.

گرچه علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و محمدرضا عارف نفر اول انتخابات مجلس دهم در تهران هنوز رسما برای کاندیداتوری ریاست مجلس دهم موضعی نگرفتند اما از آنها بعنوان 2 گزینه جدی برای ریاست مجلس یاد می شود.

حامیان این 2 گزینه لابیهای گسترده و فشرده ای را با منتخبان مجلس دهم دارند.

در همین راستا در روزهای گذشته مشاهده شده که کاظم جلالی بعنوان حامی لاریجانی و محمدرضا تابش بعنوان حامی عارف که جهت جلب نظر منتخبان مجلس برای گزینه مد نظر خود تلاشهای جداگانه ای دارند، در گوشه کنارهای صحن مجلس با هم گفتگوهایی داشتند.

همچنین این رایزنیها شامل انتخاب هیئت رئیسه کمیسیونهای خاص و تخصصی مجلس نیز می شود.

مجلس دارای 13 کمیسیون تخصصی است که عبارتند از:

کمیسیون آموزش و تحقیقات، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون انرژی،  کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، کمیسیون بهداشت و درمان،  کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون عمران، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی.

همچنین در مجلس تعدادی کمیسیون خاص وجود دارد. مثل کمیسیون اصل 90 یا کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی و یا برخی از کمیسیونها که بر حسب ضرورت در مجلس تشکیل می شود.

در مجموع در مجلس 15 کمیسیون تخصصی و خاص وجود دارد که هر یک از این کمیسیونها دارای یک رئیس، 2 نائب رئیس، یک سخنگو و 2 دبیر است.

به عبارت دیگر 90 نماینده بعنوان هیئت رئیسه این کمیسیونها انتخاب خواهند شد.

لابی کنندگان برای جلب نظر منتخبان مجلس دهم بخصوص برای رای دادن به گزینه ریاست مجلس وعده هایی مبنی بر حمایت از آنها در هیئت رئیسه کمیسیونها و یا حتی عضویت در کمیسیون مهم مجلس می دهند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یکی از مهمترین کمیسیون است که همواره چندین برابر حد معین متقاضی عضویت دارد.

بعد از تشکیل مجلس دهم همه نمایندگان باید عضو یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس شوند.

معمولا کمیسیونها بین 15 تا 25 عضو دارند و هر نماینده تنها می تواند عضو یک کمیسیون باشد.

در هر حال پس از تشکیل مجلس دهم 102 نماینده برای هیئت رئیسه مجلس و کمیسیونهای تخصصی و خاص باید انتخاب شوند و باید صبر کرد و منتظر ماند تا نتیجه این رایزنیها و لابی های فشرده را مشاهده کرد.