به گزارش افکارنیوز،

با حضور امیر خلبان شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، جنگنده‌های این نیرو صبح امروز شنبه آخرین مرحله تمرینی خود را برای رژه هوایی 29 فروردین در آسمان پایتخت به اجرا در آوردند.

در این رژه تمرینی جنگنده های اف4 و اف 14 اقدام به سوختگیری هوایی از هواپیمای سوخترسان 707 کردند.

بنابراین گزارش جنگنده‌های F 4 ، F 5 ،F 14 ، F 7، میگ 29، صاعقه و هواپیمای سوخت رسان 707 همگام با اجرای مراسم روز ارتش به انجام رژه هوایی خواهند پرداخت.