به گزارش افکارنیوز،

 چهارصد و دوازدهمین جلسه علنی مجلس امروز در حالی بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال 95 را در دستور کار خود قرار داد که  این جلسه با حواشی همراه شد.

مجلس پس از بررسی 13 تبصره بخش هزینه‌ای بودجه سال 95، امروز بررسی تبصره 14 این لایحه را که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها بود را بررسی کرد.

 در جریان بررسی تبصره مذکور موافقان و مخالفین دیدگاه‌های خود را مطرح و در ادامه محمدباقر نوبخت آرای دولت در این خصوص را عنوان کرد.

اما با اتمام دیدگاه نمایندگان درخصوص تبصره 14 رئیس مجلس تصمیم گرفت به دلیل ابهامات در تبصره مذکور این تبصره را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد که در ادامه رئیس مجلس ارجاع این تبصره را به رأی مجلس گذاشت اما در حین رأی گیری، لاریجانی که قصد داشت رأی گیری را آغاز کند مکررا بر روی دکمه دستگاه رأی گیری فشار می‌آورد که در ادامه به یکی از نواب خود گفت: دستگاه رأی گیری کار نمی‌کند.

اما این مسئله چند دقیقه‌ای بررسی شد که نهایتا لاریجانی تصمیم گرفت رأی گیری در این موضوع را به سبک قدیم و با قیام و قعود برگزار کند که در ادامه از نمایندگان درخواست کرد به دلیل ایراد فنی دستگاه رأی گیری، رأی گیری به صورت قیام و قعود انجام شود.

سرانجام نمایندگان با قیام و قعود نظر خود را در این رابطه اعلام کردند و همچنین رئیس مجلس در رابطه با ارجاع این تبصره به کمیسیون تلفیق از روی صندلی خود برخواست تا نظر خود را به نوعی نسبت به این تبصره داده باشد این درحالیست که با مشاهده قیام نمایندگان علی لاریجانی در ادامه گفت: این تبصره به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.