علي محمد مختاري با اشاره به اينكه اين پاركها محلهاي، منطقهاي و فرا منطقهاي هستند، گفت: در هر منطقه بسته به نياز و شرايط فضاي سبز احداث كردهايم.

به گزارش افکار به نقل از فارس، مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران به بافت فشرده مسکونی در برخی از مناطق شهر اشاره کرد و گفت: باید سرانه فضای سبز را در این مناطق افزایش دهیم.

به گفته مختاری، در مناطق ۱۷،۱۱، ۱۰ و ۷ بافت فشرده مسکونی داریم که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تلاش کردیم سرانه فضای سبز را در این محدوده‌ها افزایش دهیم تا توزیع عادلانه فضای سبز داشته باشیم.

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران همچنین به توسعه فضای سبز در بدنه بزرگرا‌ه‌ها اشاره کرد و گفت: این فعالیت نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.