به گزارش افکارنیوز،

در سفر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و هفت کمیسیونر این اتحادیه به تهران، یادداشت همکاری‌های ایران و این اتحادیه در زمینه تحقیقات مورد توافق قرار گرفت.

در این یادداشت همکاری دو طرف بر شروع مشارکت و همکاری در زمینه علوم،‌ فناوری، تحقیقات و ابداعات تأکید کردند.

همچنین بودجه 80 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا در زمینه تحقیقات و امکان مشارکت ایران در برنامه افق 2020 مربوط به آن مورد اشاره قرار گرفت و در همین رابطه طرفین بر ایجاد یک گروه کاری با هدف تقویت همکاری‌ها تأکید کردند.

به گزارش فارس، در این یادداشت بر همکاری در تحقیقات مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر، تغییر اقلیمی، منابع آب، امنیت غذایی (فناوری‌های کلیدی توانمندسازی)، اقتصاد، کشاورزی و بهداشت تأکید شده است.

دو طرف در باره روش‌های همکاری نیز بر افزایش آگاهی و ایجاد ارتباط بین محققان، سازماندهی کارگاه فنی آموزشی برای «نقاط تماس ملی» ایران، مشارکت پژوهشگران ایرانی در ارزیابی افق 2020 و رفع موانع تبادلات دانشگاهی تأکید کردند.

همچنین مقرر شد نهادهای پژوهشی ایران برای پیوستن به پروژه‌های مربوط به زیرساخت‌های پژوهشی، بهداشت انرژی، آب، تغییرات آب و هوایی، مواد غذایی و اقتصاد کشاورزی به منظور توانمندسازی این مباحث در علوم اجتماعی، انسانی و فناوری‌های کلیدی توانمندسازی تشویق شوند.

همکاری در خصوص دیپلماسی علم و تکنولوژی با هدف ترویج فرهنگ همکاری و جلوگیری از درگیری از جمله بندهای این یادداشت همکاری است.

طرفین بر تبادل ابداعات و رویه‌های کاری از طریق دیدار متخصصان، بحث درباره سیاست‌گذاری و تأمین مالی ابداعات توافق کردند.