به گزارش افکار به نقل از کیهان:

این روزنامه روز دوشنبه از ملاقات ناطق نوری با خاتمی خبر داد. به دنبال انتشار خبر اعتماد، سایت سفیر به نقل از یک منبع نزدیک به ناطق نوری خبر این دیدار را تکذیب کرد اما روزنامه اعتماد روز گذشته ذیل تیتر «تکذیب خبر دیدار شیخ و سید» نوشت: «خبر دیدار شیخ و سید که روز دوشنبه در روزنامه اعتماد به چاپ رسید، بازتاب بسیار گسترده ای داشت از جمله آنها تکذیب این خبر از سوی برخی شخصیت ها و جریان ها بود که می گفتند چنین دیداری اخیرا انجام نشده است.

از سوی دیگر کسانی نیز می گفتند این دیدار مربوط به گذشته بوده که مجددا خبری شده است. لازم به یادآوری است روزنامه اعتماد نمی تواند تاییدی برای این خبر بگیرد ولی گفتنی است که این خبر در برخی سایت های خبری منتشر شده بود. سایت خبری سفیر نیز در گزارشی کوتاه این خبر را از اساس دروغ خواند… از سوی دیگر برخی چهره های اصلاح طلب در گفت وگو با اعتماد ضمن تایید دیدار ناطق نوری با سیدمحمد خاتمی از جزئیات مطالب مطرح شده در این دیدار اظهار بی اطلاعی کردند. گفتنی است روزنامه اعتماد در پی سیاست همیشگی خود مبنی بر احترام به شخصیت های کشور، در صورتی که این خبر موجب آزردگی آنان شده باشد صمیمانه پوزش می طلبد»!

گفتنی است ارتباط مالی با شهرام جزایری و ارتباط ارگانیک با رسانه دولتی انگلیس در حد انتشار کامل تولیدات بی بی سی به نام خود، در سوابق روزنامه زنجیره ای اعتماد دیده می شود و از آنجا که دولت انگلیس به تفرقه افکنی و دروغ بافی شهرت دارد خبر اعتماد با همین «ضریب اعتماد»! قابل ارزیابی است.