روزنامه کیهان در اخبا ویژه امروز خود اینچنین نوشت:

یک عضو جدا شده مرکزیت گروهک منافقین پس از چند ماه حمایت نسبت به شورای هماهنگی سبز تاکید کرد در میان مخالفان دیگر کسی حتی زحمت نقد عملکرد این گروه را هم نمی دهد چه رسد به این که به فراخوان های آن اعتنا کند.

حسین باقرزاده در تحلیلی که از سوی «ایران امروز» منتشر شده می نویسد: برخی مشاوران موسوی و کروبی نظیر امیر ارجمند راه خارج از کشور را در پیش گرفتند و وی بلافاصله شورای هماهنگی سبز را تشکیل داد اما از پاسخ به هر سؤالی در مورد ترکیب و تعداد اعضای این شورا و نام و نشان اعضای آن، با توسل به دلایل «امنیتی»، شانه خالی کرد.

این برخورد از همان آغاز از سوی بسیاری مورد اعتراض و انتقاد شدید قرار گرفت و علاوه بر آن به گمانه زنی های بسیاری دامن زد. دلایل «امنیتی» هر چه که بود، در این نتیجه تغییری ایجاد نمی کرد که یک «شورای» مجهول اعتماد کمتر کسی را می توانست به خود جلب کند. البته کسانی هم(مانند نگارنده) از ابتدا با حسن نیت با این اقدام برخورد کردند و قضاوت خود را تا اقدامات عملی «شورا» به عقب انداختند. اگر شورایی در کار بود و ترکیب آن، به ادعای آقای امیر ارجمند، همه طیف های درون جنبش سبز را نمایندگی می کرد طبعا این خصوصیت در عملکرد آن دیده می شد.

وی می افزاید: شورایی با این شکل و قالب و محتوا نتیجه ای جز این نداشته که نفوذ و اعتبار آن یکسره سیر نزولی طی کند. اکنون کمتر کسی به خود زحمت می دهد که حتی فعالیت ها و تولیدات آن را به نقد بکشد و یا به فراخوان های آن در داخل یا خارج کشور اعتنایی بکند. و واقعا اگر قرار بود کسی شورایی را که میرحسین موسوی وعده آن را برای هماهنگی مبارزات جنبش سبز داده بود لوثکند آیا از این بهتر می شد؟ همان طور که گفته شد، مخفی بودن این شورا به گمانه زنی های زیادی دامن زده است. برخی معتقدند که اعضای آن منحصر به شخص آقای امیر ارجمند است.

انتشار تحليل هايي از اين دست در محافل ضدانقلاب در حالي است كه از اردشير اميرارجمند به عنوان يكي از گمانه هاي جدي مدحي ۲ (نفوذي وزارت اطلاعات) نام برده مي شود. اين گمانه ها در حالي است كه گفته مي شود اميرارجمند بعد از بازداشت و قبل از فرار اعتراف كرده است كه براي يكي از سفارتخانه هاي اروپايي فعاليت مي كرده و شواهد كنوني هم از همكاري وي با سرويس اطلاعاتي كشور اروپايي متبوع همان سفارتخانه حكايت مي كند.