هفته نامه یالثارات در ستون سیاست به روایت یک همولایتی که نگاهی طنز به موضوعات دارد در مطلبی تحت عنوان ۳ هزار میلیارد نوشت:

آخرین اخبار از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانک صادرات و هفت بانک دیگر حاکی است که:

۱ - احمدی‌نژاد نام «امیر منصور آریا» عامل اختلاس فوق را به فهرست مفسدان اقتصادی موجود در جیب بغل کتش اضافه کرده تا در موقعش به حساب او و سایرین رسیده شود.

۲ - منصور آریا برخلاف آنچه برخی از نشریات و سایت‌ها ادعا کرده‌اند هیچ رفت‌وآمدی به دفتر رئیس‌جمهور نداشته، بلکه بیشتر رفت‌و‌آمدهایش با افرادی به نام(م. ه) محسن رضایی، علی لاریجانی، علی مطهری، قالیباف و احمد توکلی بوده است.

۳ - گفته می‌شود شخصی که مسئول دفتر فردی به نام اکبر هاشمی است عامل اختلاس(منصور ابراهیمی) را تحریک و جادو نموده و فریب داده که برود و بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران را در زمان دولت دهم انجام بدهد تا به این وسیله سیل اتهامات را به سوی احمدی‌نژاد روانه کرده و به گمان خویش، آبروی دولت عدالت‌محور و فسادستیز دهم را ببرد!

۴ - فردی که در زمان‌‌های بسیار دور ۱۲۳ میلیارد تومان در بانک صادرات اختلاس کرده بود و به حکم دادگاه به مرگ محکوم شد اما قرار است عامل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانک صادرات به جای اعدام به تبعید در کیش محکوم شود تا هی خوش بگذراند و خجالت بکشد تا از شدت خجالت آب شود و حتی بمیرد.

۵- روزنامه دولتی ایران و روزنامههای وزین متصل به دفتر رئیسجمهور (مثلا هشت صبح یا تماشاگرنماها یا...) بهعنوان پیشتاز و پرچمدار مقابله با اختلاس معرفی شده و از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد و قرار است یک درصد از میزان کل اختلاس بهعنوان جایزه به دکتر جوانفکر و سایر ژورنالیستهای در خدمت دفتر رئیسجمهور اهدا شود