مرحله نهايي سومين رزمايش بزرگ فداييان حريم ولايت (۳) صبح روز پنجشنبه در منطقه شمال غرب كشور آغاز شد.

مرحله نهایی رزمایش بزرگ فداییان حریم ولایت(۳) آغاز شد

اميرسرتيپ دوم خلبان 'حسين چيت فروش' سخنگوي رزمايش بزرگ فداييان حريم ولايت (۳) در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در اين مرحله از رزمايش انواع بمب هاي هوشمند پرنده، ليزري، حرارتي و تلويزيوني توسط جنگنده بمب افكن هاي نيروي هوايي ارتش به اهداف تعيين شده شليك مي شود.