یک نماینده اصفهان از عزل مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه استان اصفهان و نصب مجدا وی بعد از ۱۰ ساعت خبر داد.

به گزارش مشرق، این نماینده استان اصفهان که خواست نامش فاش نشود به جهان گفت: مهندس قادریان مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه استان اصفهان است که در روز شنبه همین هفته از سمت خود عزل و غلامعلی قادری با حکم عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه جایگزین وی شد.

وی افزود: در همان روز و کمتر از ۱۰ ساعت بعد، قادری از سمت خود عزل و قادریان مجددا بعنوان مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه استان اصفهان منصوب می شود.

این نماینده گفت: جالب اینجاست که در حال حاضر مسئولین استان در جستجوی فرد دیگری برای مدیر کلی این اداره هستند و این مساله باعث ناراحتی و نگرانی در این اداره و جامعه کارگری و نخبگان استان شده است.