به گزارش افکارنیوز،

 پوشش زنان از دوره قاجار تا اواسط دوره پهلوی را در عکس زیر ببینید.

پوشش زنان از دوره قاجار تا اواسط دوره پهلوی +عکس