به گزارش سیاست ما، شون استون ۲۶ ساله که چند روزی است از سفر به ایران بازگشته است در مصاحبه با رویترز می گوید: انتقاد و فشار به حکومت ایران مثل این است که یک عده بیایند درب خانه شما و بگویند پدر خانواده حق ندارد فرزندان خود را کتک بزند. مگر ما کی هستیم که به خود اجازه می دهیم در مورد نحوه اداره کشور از حکومت ایران انتقاد کنیم.

«شون استون» می افزاید: «در ایران قانون حاکم است. مردم دولت احمدی نژاد را دوست ندارند ولی این مسئله جنگ علیه ایران و یا انقلاب را توجیه نمی کند.»

«الیور استون» نیز از نظر جهت گیری های سیاسی خود همیشه بحثبرانگیز بوده، با فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا مناسبات خوبی دارد و با هوگو چاوز رهبر ضد آمریکایی ونزوئلا روابط دوستانه ای دارد.
خبرگزاری رویترز می افزاید که «شون استون» حدود یک هفته در ایران بوده تا یک موسسه تولید فیلم مشترک درمورد تاریخ و فرهنگ ایران را راه اندازی کند.

«شون استون» معتقد است که در بسیاری موارد سخنان احمدی نژاد به غلط ترجمه و تعبیر می شود. وی می افزاید: «احمدی نژاد به آمریکا آمده و آماده حل اختلافات بین دو کشور بود. ولی سخنان وی به اشتباه ترجمه و تعبیر می شود. هر دو طرف برخورد خصمانه ای دارند، بخصوص آمریکا.»

«شون استون» که در دانشگاه پرینستون در رشته تاریخ تحصیل کرده می گوید: «اسرائیل سلاح هسته ای دارد. ایران هم حق دارد چنین انرژی ای را داشته باشد. هر ملتی حق دارد از استقلال و موجودیت خود دفاع کند.»
وی در ادامه مصاحبه با خبرگزاری رویترز می گوید که قصد دارد در ایران فیلم بسازد چون ایران از نظر تولید فیلم بزرگترین کشور خاورمیانه است و می افزاید: من به مسائل بین المللی در کار خود توجه زیادی دارم و از طریق چند تماس شخصی این فرصت فراهم شده که در ایران کار کنم.