با منصوب شدن نزدیکان جریان انحرافی در سازمانی که مسئولیت حفظ تاریخ ایران را بعهده دارد و واگذاری پست های حساس به افرادی که دارای صلاحیتهای اولیه نیز نبودند خسارتهای جبران ناپذیری بر میراث فرهنگی وارد شده است.

به گزارش ندای انقلاب در خصوص خارج کردن برخی از اقلام قدیمی و تاریخی کشور توسط جریان انحرافی، سر نخ ها به خانم(آ. آلف) رسیده و نامبرده دستگیر شده و اعترافاتی نیز در این زمینه داشته است.

وی گفته است بخش قابل توجهی از میراثفرهنگی کشور به صورت پنهان به خارج از کشور ارسال شده، برخی از این اقلام به عنوان امانت، برخی به صورت قاچاق و برخی به صورت رسمی از کشور خارج شده است. نامبرده بنا بر اظهارات برخی نیزدیکان لیدر جریان انحراف به بعلت مسلط بودن به زبان انگلیسی معلم خصوصی یکی از چهره های برجسته جریان انحراف بوده است.
در همین خصوص یکی از اتهامات جدی در خصوص این جریان و افراد دستگیر شده نیز قاچاق اشیاء عتیقه از کشور و به فروش رساندن آنها در خارج از کشور است که توسط نهادهای امنیتی در حال پیگیری می باشد.
نامبرده از نزدیکان این جریان که مدتی نیز در یکی از پستهای مهم سازمان مورد نظر مشغول کار بوده است با ارتباط گیری با برخی از قاچاقچیان بین المللی و داخلی از جمله «دادود. ر» و «رضا. ع» سعی در فروش اشیاء عتیقه میراثفرهنگی را داشته است.
این باند که بسیار مدعی تاریخ و مکتب ایران می باشد و حتی منشور جعلی کوروش را مدتی به تهران آوردند و با برگشت آن مقدار زیادی عتیقه جات را از کشور خارج کردند بنابر ااظهاراتشان از سه طریق، پروتکل های تبادلی ناقص و غیر شفاف ،پروتکلهای امانت اشیاء عتیقه پر ابهام و قاجاق پنهانی اشیاء اقدام به خروج عتیقه جات از کشور نموده اند. به جاست نهادهای امنیتی که این روزها به شدت مشغول بررسی پرونده اختلاس ۳۰۰۰میلیاردتومانی عناصر وابسته به جریان انحراف هستند با توجه به این سخن مهم رئیس جمهور مبنی بر "برخورد متخلف در هر لباسی" بررسی ویژه ای نیز روی پرونده خروج عتیقه از کشور داشته باشند تا خدای ناکرده این میراث کهن ملت با تمدن ایران همچون ۳۰۰۰ میلیارد تومان به باد فنا نرود.