به گزارش خبرگزاری فارس از قم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق که به کشورمان سفر کرده است، صبح روز جمعه در نخستین برنامه از سفر یک روزه خود به شهر قم بارگاه کریمه اهل بیت را زیارت خواهد کرد.
وی همچنین در ادامه این سفر با حضور در دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی، با این مرجع تقلید دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.
دیدار با تعدادی از دیگر علمای شهر قم از جمله آیتالله وحید خراسانی، آیتالله صافی، آیتالله شاهرودی، آیتالله موسوی اردبیلی و... از دیگر برنامههای سفر عمار حکیم به قم است.