به گزارش فارس،به مناسبت چهارمین سالگرد تصویب اعلامیه سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بومیان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای با تاکید بر مفاد اعلامیه مذکور توجه جامعه بین الملل را به وضعیت وخیم بومیان کانادا معطوف داشت.

جای تاسف است که دولت کانادا با وجود پذیرش اعلامیه حقوق مردمان بومی تاکنون اراده لازم برای اجرای اعلامیه مزبور را از خود نشان نداده و عملا نسبت به مفاد چنین اعلامیه مهمی بی توجه بوده است.

دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن شرایط غیر انسانی بومیان کانادا قویا آن کشور را به پایبندی به تمامی تعهدات بین المللی و حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بومیان مانند حق تعیین سرنوشت، حق توسعه و دیگر موارد دعوت کرده و به اتاوا توصیه می‌کند اقدامات ملموسی را در جهت کاهش فاصله توسعه یافتگی بین جوامع بومی و غیر بومی از جمله در زمینه امکانات اولیه نظیر بهداشت، آب، آموزش و بویژه منع خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران بومی انجام دهد.

جمهوری اسلامی ایران بر اساس سوابق و وضعیت موجود از برخورد غیر قابل قبول دولت کانادا و نقض گسترده حقوق بومیان آن کشور، از جامعه بین الملل می خواهد بر نظارت دقیق بر وضعیت لوبیکان ها و پیگیری حقوق آنها ادامه دهد.

از نظر جمهوری اسلامی ایران، تعهدات مندرج در اعلامیه حقوق بومیان نقشه راهی است که اجرای کامل آن می تواند موجب احقاق حقوق بومیان بوده و ضمن اصلاح عملکرد گذشته دولت کانادا، اعتماد حقوقی و اخلاقی جامعه جهانی نسبت به عملکرد دولت کانادا در این حوزه را تقویت کند.