به گزارش فارس، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مهمترین مسائل منطقه ای و جهان اسلام بویژه مسائل لبنان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و طرفین بر ضرورت تقویت همکاریهای مشترک بین دو کشور تاکید کردند.

صالحی در این دیدار اهمیت وحدت همه طوائف و گروههای لبنانی در جهت بازسازی، ثبات و استقرار لبنان را مورد تاکید قرار داد و از مقاومت حزب الله لبنان به‌ عنوان نماد مبارزه علیه رژیم صهیونیستی در تحولات منطقه ای یاد کرد.

شیخ نعیم قاسم نیز با اشاره به جایگاه مهم جمهوری اسلامی ایران در نظام بین المللی و منطقه ای از حمایت های کشورمان از مردم لبنان تقدیر و تشکر کرد.