به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر زیر بقایای هواپیماهای نظامی آمریکا در صحرای طبس را نشان می دهد.