به گزارش افکارنیوز،
 
 
کنفرانس خبری بنی صدر پس از شکست امریکا در طبس