به گزارش ندای انقلاب،با منصوب شدن نزديکان جريان انحرافي در سازماني که مسؤوليت حفظ تاريخ ايران را بر عهده دارد و واگذاري پست هاي حساس به افرادي که داراي صلاحيت هاي اوليه نيز نبودند خسارتهاي جبران ناپذيري بر ميراث فرهنگي وارد شده است.

در خصوص خارج کردن برخی از اقلام قدیمی و تاریخی کشور توسط جریان انحرافی، سر نخ ها به خانم(آ. آلف) رسیده و نامبرده دستگیر شده و اعترافاتی نیز در این زمینه داشته است.

وی گفته است بخش قابل توجهی از میراثفرهنگی کشور به صورت پنهان به خارج از کشور ارسال شده، برخی از این اقلام به عنوان امانت، برخی به صورت قاچاق و برخی به صورت رسمی از کشور خارج شده است.

نامبرده بنا بر اظهارات برخی نزدیکان لیدر جریان انحرافی، به علت مسلط بودن به زبان انگلیسی معلم خصوصی یکی از چهره های برجسته جریان انحراف بوده است.

در همین خصوص یکی از اتهامات جدی در خصوص این جریان و افراد دستگیر شده نیز قاچاق اشیاء عتیقه از کشور و به فروش رساندن آنها در خارج از کشور است که توسط نهادهای امنیتی در حال پیگیری می باشد.

نامبرده از نزدیکان این جریان که مدتی نیز در یکی از پستهای مهم سازمان مورد نظر مشغول کار بوده است با ارتباط گیری با برخی از قاچاقچیان بین المللی و داخلی از جمله «دادود. ر» و «رضا. ع» سعی در فروش اشیاء عتیقه میراثفرهنگی را داشته است.

اين باند که بسيار مدعي تاريخ و مکتب ايران مي باشد و حتي منشور جعلي کوروش را مدتي به تهران آوردند و با برگشت آن مقدار زيادي عتيقه جات را از کشور خارج کردند بنابر اظهارات شان از سه طريق، پروتکل هاي تبادلي ناقص و غير شفاف ،پروتکل هاي امانت اشياء عتيقه پر ابهام و قاجاق پنهاني اشياء اقدام به خروج عتيقه جات از کشور نموده اند. بجاست نهادهاي امنيتي که اين روزها بشدت مشغول بررسي پرونده اختلاس سه هزار ميلياردتوماني عناصر وابسته به جريان انحراف هستند با توجه به اين سخن مهم رئيس جمهور مبني بر "برخورد متخلف در هر لباسي" بررسي ويژه اي نيز روي پرونده خروج عتيقه از کشور داشته باشند تا خداي ناکرده اين ميراث کهن ملت با تمدن ايران همچون ۳۰۰۰ ميليارد تومان به باد فنا نرود.