بنابرگزارش هاي موجود در اختيار كيهان جريان انحرافي كه هم اكنون به شدت از حجم و عمق اسناد كشف شده در پرونده فساد ۳۰۰۰ ميلياردي بهت زده و نسبت به سرنوشت خود نگران است، در تازه ترين طراحي انجام شده تصميم گرفته از دو سفر رئيس جمهور يكي از اردبيل- كه انجام شد- و ديگري به نيويورك براي لاپوشاني افتضاح به بارآمده استفاده كند.

همانطور که اکنون کاملاً آشکار شده این جریان در استفاده از سفر اردبیل برای به حاشیه بردن این خبر هولناک - یا به تعبیر یکی از یدرهای این جریان تبدیل تهدید به فرصت - کاملاً شکست خورده است چرا که اظهارات شتابزده و عصبی رئیس جمهور در این سفر جز بوجود آوردن این سؤال که چرا وی خود در برخورد با این فساد پیش قدم نشده حاصلی نداشته است. درباره سفر نیویورک نیز اطلاعات موجود نشان می دهد این جریان درصدد آن است که با ایجاد بمب های خبری و حرکات پر سر و صدا وضعیتی بوجود بیاورد که در آن خبر فساد ۳۰۰۰ میلیاردی از ذهن افکار عمومی پاک شود. در عین حال سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که اگر این جریان از رسیدگی علنی و شفاف به این پرونده نگران نیست چرا به پروژه سازی پی درپی برای به حاشیه راندن آن روی آورده است.

در همین حال از محافل مرتبط با جریان فتنه خبر می رسد که این جریان ۲ راهبرد اصلی را در قبال این جریان در پیش گرفته است. راهبرد نخست فراتر بردن اتهام از دولت و متهم کردن همه ارکان نظام که سخنان روز چهارشنبه آقای احمدی نژاد در اردبیل کمک مهمی به آن بود.

راهبرد دوم اين است كه به هر شكل ممكن اسناد و اخبار ارتباط متهم اول پرونده با دولت اصلاحات و چهره هاي اصلاح طلب (در كنار جريان انحرافي) را لاپوشاني كنند. برخي از يافته هاي اخير در پرونده فساد ۳۰۰۰ ميلياردي حكايت از آن دارد كه متهم اول پرونده داراي ارتباطي گسترده با جريان دوم خرداد بوده و در سال هاي اخير توانسته به بخش آلوده دولت نيز نزديك شود. اين يافته ها اثبات كننده يك فرضيه بسيار مهم و البته ديرين است كه تأكيد مي كند عقبه اقتصادي و سياسي دو جريان انحرافي و فتنه يكسان است.