به گزارش افکارنیوز،

تصاویر زیر مجموعه ای است که در روز 13 اکتبر 1978 در «نوفل لوشاتو» ثبت شده است و وبسایت «گتی ایمجز» منتشر کرده است.