جوانفكر نوشت:

«همدلی، ‌ همراهی و همصدایی دولت و ملت که از دستاوردهای بدیهی و طبیعی سفرهای استانی رئیس جمهور است، ‌ به نفع کیست و چه کسانی یا جریانی از آن زیان می‌بینند؟ وزارت اطلاعات، ‌ شورای عالی امنیت ملی و دستگاه قضایی، ‌ باید به این امر واقف باشند که هرگونه اقدام، ‌ موضع و سخن تخریبی علیه این رویکرد هدفمند و هوشمندانه دولت به نفع نظام سلطه، امریکا و رژیم صهیونیستی است.

ما خواستار برخوردهای قهرآمیز با برخی عناصر مشخص و وابسته به یک جریان پر مدعا یا بسته شدن فضای باز سیاسی و رسانه‌ای کشور نیستیم، ‌ اما به عنوان رسانه ارتباط جمعی حق مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول را برای خود قائلیم و نمی‌توانیم چشم خویش را بر روی آثار ویرانگر ناشی از برخی مسامحه‌کاری‌ها نسبت به این جریان و برخورد با کسانی که دلسوزانه و متعهدانه پای اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرما‌ن‌های ملت ایران ایستاده‌اند، فروبندیم و خود را به ندیدن و نشنیدن بزنیم.

نقطه اميد بزرگتري وجود دارد كه عميقاً مايه دلگرمي همه علاقهمندان و دلسوزان نظام است و آن نيز هوشمندي و درك عميق خيل عظيم مردمي است كه با حضور آگاهانه و قدرشناسانه در استقبال از منتخب خود، يك بار ديگر نشان دادند كه راه را از چاه تشخيص ميدهند، خادم را از خائن باز ميشناسند و با تصميمي خردمندانه، به سينه همه نااهلان و ناجوانمردان دست رد ميزنند.