به گزارش شفاف، با نزدیک شدن انتخابات مجلس، حرف و حدیثها درباره وحدت اصولگرایان، داغتر از گذشته ادامه دارد. با تشکیل کمیته ۱۵ نفره، امیدها برای ائتلاف اصولگرایان قدرت گرفت. وجود نمایندگان از طیفهای مختلف اصولگرا در این کمیته با محوریت آیت الله مهدوی کنی میرود که بانی وحدتی هدفمند شود اما در این میان جبهه پایداری که پیش از این به نداشتن نماینده در این کمیته اعتراض داشتند، با وجود فرستادن دو نماینده به این کمیته، همچنان سهم بیشتری میخواهند و در زمینه محکم شدن ریسمانهای وحدت اختلال ایجاد میکنند.

کاظم دلخوش اباتری نمایند کمیسون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با سایت شفاف درباره کمیته ۱۵ نفره، گفت: آقای مهدوی کنی و آیت الله یزدی از بزرگان کشور و مورد وثوق رهبری هستند و بنده معتقدم با مدیریت بسیار خوبی که دارند می‌توانند در این ایام وحدت اصولگرایان را تضمین کنند.

دلخوش در ادامه این گفت‌و‌گو افزود: افرادی که در کمیته ۱۵ نفره قرار دارند باید توجه داشته باشند که اصولگرا هستند و باید جایگاه اصولگرایی را حفظ کنند. اعضای این کمیته باید از آیت الله مهدی کنی تبعیت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که جبهه پایداری به حضور نماینده از سوی آقای قالیباف اعتراض کرده به نظر شما ایشان باید نماینده داشته باشند یا خیر گفت: وقتی آیت الله کنی پذیرفتند که آقای قالیباف در این کمیته نماینده داشته باشند دیگر کسی نمی‌تواند به این موضوع اعتراض کند. ما آقای قالیباف را به عنوان یک اصولگرا قبول داریم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر جبهه پایداری در جلسات کمیته شرکت نکند از اصولگرایی خارج است افزود: اگر جبهه پایداری تمکین نکند و به فرمایشات آیت الله مهدوی کنی توجه نکند قطعا از اصولگرایی خارج است.

دلخوش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا جبهه پایداری سهم بیشتری می‌خواهد گفت: نمی‌دانم. سوال ما هم همین است که جبهه پایداری چرا سهم بیشتری می‌خواهد در صورتی که وزن اکثر اعضای آن در نزد مردم شناخته شده است.

وی تاکید کرد: برخی از اعضای این جبهه با اصولگرایی مشکل دارند.