وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان در مذاکرات امروز خود ضمن بررسی روابط دو کشور، آخرین تحولات منطقه و راههای توسعه همکاریهای چندجانبه و منطقه ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش مهر، علی اکبر صالحی و ادوارد نعلبندیان در مذاکرات امروز شنبه خود در تهران، بر استمرار و افزایش رایزنیهای تهران و ایروان در جهت تقویت و تحکیم مناسبات دوجانبه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و منافع دو ملت که باعثکمک به توسعه، رفاه و امنیت منطقه در راستای منافع ملتها و کشورهای منطقه خواهد شد تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبریک بیستمین سالگرد استقلال ارمنستان، روابط دو کشور را راهبردی خواند و با اشاره به اینکه داشتن بهترین روابط با همسایگان و ارتقای مناسبات با آنها یکی از اولویت های جمهوری اسلامی ایران است، رایزنی دائم در مورد مسائل دوجانبه و تحولات و همکاریهای منطقه ای در راستای توسعه و امنیت منطقه را یک ضرورت خواند.

صالحی بر آمادگی کشورمان برای توسعه همکاریها در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ارمنستان بصورت دوجانبه و همکاری در حوزه های حمل ونقل و انرژی بصورت چندجانبه و منطقه ای تاکید کرد.

نعلبندیان نیز با ابراز رضایت از سطح روابط دو کشور و تاکید بر استمرار رایزنیهای دو طرف و همکاری در حوزه های حمل و نقل و انرژی، از وزیر امور خارجه کشورمان برای سفر به ارمنستان دعوت کرد.

وزیر امور خارجه ارمنستان اهمیت نقش کشورمان را در برقراری ثبات و امنیت منطقه مورد توجه قرار داد و آخرین تحولات منطقه قفقاز از جمله آخرین وضعیت مذاکرات قره باغ را تشریح کرد.