جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اختلاس ۱۲۳ میلیاردی در دهه ۷۰ که باتوجه به ارزش پول در آن روز رقم بسیار بزرگی بود و همچنین پرونده شهرام جزایری افزود: با این پروندهها برخورد ناقصی شد ومردم الان نگران این هستند که پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی به سرنوشت پروندههای اختلاس ۱۲۳ میلیاردی و شهرام جزایری منتهی شود.

خبر آنلاین: وی با اشاره به دخالت جریان انحرافی در ماجرای اختلاس اضافه کرد: معمولا در این پرونده‌ها دنیاطلبان با هم متحد می‌شوند و در انحرافات اقتصادی تیم اقتصادی جریان انحرافی و تیم اقتصادی جریان فتنه همواره حضور داشته‌اند.

نماینده مشهد درباره مشترکات جریان‌های فتنه و انحرافی تصریح کرد: شما ببینید اینها در بحثاباحه‌گری، رابطه با آمریکا و ایستادن در برابر دیدگاه‌های امام و رهبری عمل می‌کنند و اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد همکاری‌های اقتصادی گسترده‌ای هم بین آنها بوجود آمده است.