سرانجام طرح حذف مجازات اعدام در مجلس/ کمیسیون حقوقی در حال بررسی

گروه سیاسی- سال گذشته برخی از نمایندگان طرح حذف مجازات اعدام از جرم قاچاق مواد مخدر را یا همان طرح اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر را تهیه و امضا کردند.

 

 

 

به گزارش خبرنگار افکار نیوز، با توجه به اینکه مجلس از عمر نهم تنها چهار هفته کاری باقی مانده است به نظر می رسد که این طرح در این مجلس به سرانجام نرسد و بررسی آن به مجلس دهم واگذار شود.

مجلس نهم تا روز چهارشنبه ششم خرداد فعالیت دارد و بعد از آن مجلس دهم کار خود را آغاز می کند.

اما بررسی طرح اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار روز سه شنبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد.

این کمیسیون تا پایان دروه مجلس نهم حداکثر 10 جلسه کاری دارد و حتی اگر بررسی این طرح در کمیسیون هم به اتمام برسد، نوبت بررسی آن در صحن مجلس هم نخواهد رسید مگر اینکه با قید 2 فوریت در صحن مجلس مطرح شود که این کار بعید است انجام شود.

نمایندگان می توانند در مجلس دهم با جمع آوری امضای برای این طرح، آنرا در دستور کار مجلس قرار دهند.

برخی نمایندگان به دنبال حذف مجازات اعدام از جرم قاچاق مواد مخدر هستند.

موافقان این طرح معتقدند مجازات اعدام طی ۳۷ سال گذشته هیچ تاثیری درکاهش استفاده یا حمل مواد مخدر نداشته است و به همین دلیل افراد از مواد مخدر سنتی به صنعتی گرایش پیداکردند.

همچنین از مواد مخدرصنعتی به روان‌گردان های بسیار خطرناک روی آوردند. بنابراین نه تنها کاهشی درمصرف مواد مخدر و روان گردان ها صورت نگرفته بلکه به مراتب مصرف مخدرها افزایش پیدا کرده است.

از طرف دیگر مجازات اعدام هزینه های دیگری هم در پی دارد.

هزینه هایی برای خانواده ها و بی سرپرست شدن فرزندان. البته این خود معضلاتی برای جامعه ایجاد می کند.

در بررسی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری درمجلس در سال گذشته، تغییراتی در رابطه با جرام مواد مخدر ایجاد شد اما هنوز اصل مجازات اعدام وجود دارد.