به گزارش افکارنیوز،

ماجرای استعفای او از این قرار بود که فرهنگیان به‌علت کمی حقوق اعتصاب کرده و جلوی بهارستان دست به اعتراض زدند. به دستور دولت، پلیس به روی معترضان آتش گشود و در نتیجه یک معلم به‌نام ابوالحسن خانعلی کشته شد. این امر باعث شد نمایندگان شریف امامی را مورد استیضاح قرار دهند. در جلسه استیضاح میان چند تن از نمایندگان و شریف امامی مشاجره تندی درگرفت تا آنجا که رئیس مجلس نخست وزیر را از تریبون پائین کشید. این اتفاق باعث شد وی مستقیما از مجلس به کاخ شاه برود و استعفای خود و کابینه اش را تسلیم وی کند. گفتنی است عکس فوق را عباس عطار برداشته است.

 

 

 

شریف امامی در حاشیه جشن های 2500 ساله