به گزارش افکارنیوز،

 "ضاحی خلفان" – معاون رئیس پلیس دبی - بار دیگر در اظهاراتی مضحک، ایران را به شعله ور کردن آتش جنگ در یمن و سوریه متهم کرد.

 
خلفان روز دوشنبه در حساب توییترش با مطرح کردن اظهاراتی مضحک مدعی شد: "ایران تمام روابط برادری را با کشورهای عربی و به خصوص کشورهای عربی همسایه زیر پا گذاشته است. ایران این روابط را نابود کرد، سوزاند و کشت." 
 
خلفان در ادامه و در ادعایی مضحک همچنین ایران را به فتنه انگیزی در یمن و سوریه متهم کرد و نوشت: "اگر مداخله ایران نبود این کشتارها در یمن و سوریه صورت نمی گرفت!"