گروه سیاسی- یکی از این نیروها حمید معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور است که آمریکایی ها بانماینده دائم شدنش در سازمان ملل متحد مخالفت کردند.

به گزارش اختصاصی افکارنیوز، گفته می شود ابوطالبی قرار است سفیر ایران در فرانسه شود اما وی  با مخالفت فرانسه در پیروی از آمریکا مواجه شده است.

باید منتظر ماند و دید آیا ابوطالبی سفیر فرانسه می شود و یا دولت در مقابل فرانسه کوتاه خواهد امد.