به گزارش اختصاصی افکارنیوز، گفته می شود کارگزارانی ها جهت جلوگیری از آشفتگی سیاسی اصلاح طلبان و حرکت در خط هماهنگ با این حزب سیاسی در مجلس اینده،هزینه های تهیه دفتر برای نمایندگان همسو از سوی یکی از چهره های ارشد کارگزاران تضمین شده است.