به گزارش اختصاصی افکارنیوز، گفته می شود در پی رایزنی برخی چهره ها برای ریاست مجلس خبرگان،  حضرات آیات امینی، امامی کاشانی، موحدی کرمانی و هاشمی شاهرودی پاسخ منفی برای حضور به عنوان رئیس مجلس خبرگان پاسخ منفی داده اند.