گروه سیاسی- در راهروهای مجلس شورای اسلامی شنیده شده که برخی اصلاح طلبان که برای رسیدن محمدرضا عارف بر ریاست مجلس دهم تلاش می کنند، وعده هایی به منتخبان این مجلس می دهند.

خبرنگار افکار نیوز شنیده که در این زمینه برای کسب رای 17 زن مجلس دهم، عنوان شده که اصلاح طلبان و فراکسیون امید معتقد است تا در هیئت رئیسه مجلس نماینده زن هم عضویت داشته باشند.

در همین راستا یک نماینده زن مجلس به خبرنگار ما گفت: این روزها در مجلس برای ریاست مجلس، عضویت در هیئت رئیسه و حتی روسای کمیسیونها و عضویت نمایندگان در کمیسیونهای مهم، لابیهای گسترده ای صورت می گیرد.

وی افزود: بازار لابیگیری در خانه ملت بسیار داغ است و طرفداران و حامیان لاریجانی و عارف برای کسب رای بیشتر جهت انتخاب رئیس مجلس رایزنیهایی را انجام میدهند.

این نماینده مجلس گفت: اصلاح طلبان و یا همان لیست امید مجلس دهم که تصمیم دارند فراکسیون امید را تشکیل دهند، وعده هایی به منتخبان مجلس دهم دادند از جمله اینکه در مجلس پخش کردند که نظر آنها بر این است تا تعدادی از زنان عضو هیئت رئیسه مجلس شوند.

وی افزود: همچنین اصلاح طلبان با دادن وعده ریاست کمیسیونها و عضویت در هیئت رئیسه کمیسیونها در تلاش هستند تا نظر منتخبان مستقل را هم به سوی خود جلب کنند.