به گزارش افکارنیوز،

سهراب صلاحی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران به نمایندگی از سوی چهل و پنج هزار نفر اساتید بسیجی و ارزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور خواستار تعقیب، محاکمه و مجازات فائزه هاشمی به دلیل عمل خلاف امنیت در تقویت فرقه ضاله بهائیت شد.

در بخشی از این نامه آمده است:  جنابعالی استحضار دارید که بسیاری از حقوقدانان به‌نام بین المللی معتقدند که تلاش برای فرقه‌سازی به این دلیل که در راستای مسخ فرهنگی، ارزش‌ها و اعتقادات یک گروه می‌باشد، در زمره جنایت "نسل زدایی" محسوب می‌گردد. همچنین مستحضر هستید که عمال دولت انگلیس برای مقابله با آموزه‌های حیاتبخش تشیع و در راستای تاراج کشور و منطقه اقدام به ایجاد فرقه ضاله بهایت نمودند، علاوه بر اینکه این موضوع باید از سوی مسئولین محترم قضایی و دولتی جمهوری اسلامی ایران علیه دولت انگلیس در دادگاه‌های بین المللی مطرح و پیگیری گردد، بی‌تردید تقویت این فرقه ضاله که پیامدهای بسیار منفی امنیتی و اجتماعی در پی دارد، اقدام علیه امنیت ملی کشور تلقی می‌گردد.

 این نامه می‌افزاید: اینجانب به نمایندگی از سوی چهل و پنج هزار نفر اساتید بسیجی و ارزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از جنابعالی تقاضا دارد که نسبت به عمل خلاف امنیت خانم فائزه هاشمی در تقویت این فرقه ضاله، اقدام لازم در چارچوب قانون و شرع مقدس اسلام جهت تعقیب، محاکمه و مجازات را به عمل آورید.