به گزارش افکارنیوز،

 

 

 

 
پزشک متفقین در حال معاینه پیرمرد ایرانی