به گزارش افکارنیوز،

محمود صادقی منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما برای ریاست عارف در مجلس دهم امیدواریم.

وی افزود: نشست دوم فراکسیون امید در هفته گذشته نشان داد که اعضای فراکسیون برای ریاست عارف جدی هستند و مجموعه این فراکسیون نصاب خوبی را برای ریاست مجلس می‌آورد.

منتخب مردم تهران در مجلس دهم همچنین تصریح کرد: هر چند بحث رسمی در فراکسیون نشده است ولی به احتمال قوی عارف گزینه نهایی برای کاندیداتوری ریاست مجلس دهم خواهد بود.