به گزارش افکارنیوز،
سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین با اشاره به طرح موضوعاتی از قبیل تشکیل کمیته تعاملی از سوی اصلاح طلبان در مجلس دهم، گفت: در اینکه فراکسیون فراگیر، فراکسیون اکثریت مجلس دهم است شکی نیست و طرح موضوعاتی از قبیل تشکیل کمیته تعاملی به نوعی در راستای پذیرش این موضوع از جانب اصلاح طلبان است.

 

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان با طرح موضوعاتی از  قبیل تشکیل کمیته تعاملی به دنبال سهم خواهی در مجلس دهم هستند، افزود: اصلاح طلبان می‌کوشند با وجود وحدت نظر درباره ریاست مجلس، بالاخره در کسب کرسی‌های نواب و سایر کرسی‌های هیئت رئیسه سهمشان چه خواهد بود.

 

نماینده مردم ورامین با بیان اینکه اصلاح طلبان به خوبی می‌دانند رئیس مجلس از دل فراکسیون فراگیر بیرون خواهد آمد، تصریح کرد: در حال حاضر اصلاح طلبان از موضوع ریاست مجلس عبور کرده‌اند و با طرح موضوعاتی از قبیل کمیته تعاملی به دنبال این هستند تا سهم خود را از مابقی کرسی‌های هیئت رئیسه مجلس مشخص کنند.

 

عضو کمیته 7 نفره ساماندهی اصولگرایان در مجلس دهم در پایان خاطر نشان کرد: معتقدم دستاورد واقعی کمیته تعاملی سهم خواهی اصلاح طلبان از کرسی‌های هیئت رئیسه مجلس است.