به گزارش افکارنیوز،

سفر عبدالرضا رحمانی فضلی به ورشو برای دیدار و گفت وگو با همتای لهستانی و امضای موافقتنامه 9 ماده ای همکاری بین ایران و لهستان در زمینه مبارزه موثر با جرائم سازمان یافته است.

این سفر دو روزه خواهد بود.