به گزارش افکارنیوز،

 

(تصویر) جای خالی سید حسن خمینی در خبرگان

(تصویر) جای خالی سید حسن خمینی در خبرگان