گروه سیاسی- گفته می شود در همین زمینه هاشمی از عارف دلجویی کرده است.

به گزارش اختصاصی افکارنیوز، گفته می شود هاشمی  خبر منصوب به وی درباره مخالفت با ریاست عارف را تکذیب کرده و وی همچنین  در دیدار اخیر خود با جمعی از اعضای مجمع زنان اصلاح طلب که در منزلش انجام شد به صورت مبسوط از ویژگی های مدیریتی دکتر عارف سخن گفته است.