در هیچ كجا، تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در یكجا متمركز نمیكنند. در فتنه اخیر نیز در استانها خبری نبود. نهایت اینكه در تهران دو میلیون نفر به فرد ديگري رای داده بودند كه در مقابل ۴۰ میلیون هیچ است، اما هشت ماه كشور گرفتار بود.

معاون توسعه و منابع انسانی رئیس‌جمهور گفت: بحثانتقال از تهران بحثجدی است و رئیس‌جمهور یک‌شنبه‌ها این موضوع را دنبال می‌کند

در هیچ کجا، تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در یکجا متمرکز نمی‌کنند. در فتنه‌ اخیر نیز در استان‌ها خبری نبود. نهایت اینکه در تهران دو میلیون نفر به فرد دیگری رای داده بودند که در مقابل ۴۰ میلیون هیچ است، اما هشت ماه کشور گرفتار بود.

به گزارش افکار به نقل از ایسنا، لطف‌الله فروزنده در نشست سیاسی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: جریان فتنه قصد به زمین زدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را دارد و گفت: ۲۳۰ سایت داخلی و خارجی علیه هدفمند کردن یارانه‌ها در حال فعالیت هستند. وی گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها تکالیف دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی نیز بوده، ولی اجرا نکرده‌اند.

بحثکارت هوشمند بنزین تکلیف دولت آقای خاتمی بود. تقریبا یکسال، مجلس هفتم هر چه مجلس فشار آورد، زیر بار نرفتند، ولی این دولت این مسئله را اجرا کرد و امروز اگر بحثکارت هوشمند بنزین را اجرا نکرده بودیم، گرفتاری شدید داشتیم. فروزنده در پاسخ به این سوال که آیا پس از واریز پول‌ها به حساب قیمت‌ها بلافاصله افزایش می‌یابد، گفت: خیر. قرار بر این است که حداقل دو ماه پول‌ها در حساب بماند و حامل‌های انرژی نیز با گزینه‌های مختلف افزایش قیمت یابد.

این‌که قیمت‌ها به چه میزان افزایش می‌یابد، هیچکس نمی‌داند. وی تاکید کرد: باید مواظب بود اکنون بعضی‌ها در کمین نشسته‌اند، نقدینگی هم جمع کرده‌اند و منتظر هستند که این طرح را به زمین بزنند که در اینجا باید از اصل غافلگیری استفاده کرد، ولی مطمئنا نظر دولت بر این است که به مردم فشار نیاید و حتما هم باید سیاست تدبیر و تدریج را به کار برد.

نهایت این است که اگر افزایشی هم وجود داشته باشد، ناشی از تورم واقعی است که این تورم واقعی با پولی که به مردم داده می‌شود، جبران می‌شود. فروزنده همچنین در پاسخ به این سوال که چه کسانی حامی ستاد تخریب هدفمند کردن یارانه‌ها هستند، گفت: در جریان توطئه چند لایه داشتیم. نخست استکبار جهانی، دیگری جریان سبز، همچنین عوامل ضدانقلاب و گروه دیگر نیز گروه رانت‌خوار و فاسد هستند که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها برایشان مشکل ایجاد می‌شود.